Eksplozivnost, hitrost in agilnost v kickboxu in MMA


Tako kickbox in MMA zahtevata za uspešen trening in rezultate na tekmovanjih dobro razvito motorično sposobnost imenovano hitrost. Hitrost je sicer kompleksna sposobnost in jo poznamo več vrst. V borilnih športih pa je ključnega pomena hitrost enkratnega giba (posamezni udarec ali serija udarcev, met). Pogoj za doseganje visoke hitrosti enkratnega giba pa je zagotovo dobro razvita eksplozivnost, ki jo uvrščamo v eksplozivno moč. Prav tako je tudi pomembna dobro razvita agilnost (kombinacija koordinacije, ravnotežja, eksplozivnosti in hitrosti). Tako v borilnih veščinah težko govorimo o hitrosti ali eksplozivnosti na splošno, ampak je potrebna kombinacija večih komponent. Poleg tega pa je pomembna tudi vzdržljivost v eksplozivnosti, saj se v rundi izvede veliko število udarcev, ki morajo biti prav vsi eksplozivni! V spodnjih posnetkih si lahko pogledate primere vaj. Drugi posnetek predstavlja vaje pliometrije kot pomembne metode razvoja eksplozivne moči. Tretji posnetek pa zajema predvsem vaje agilnosti…

  • Različne vsebine treninga eksplozivnosti, hitrosti in agilnosti
  • Vaje pliometrije za razvoj eksplozivnosti
  • Vaje za razvoj agilnosti in hitrosti