kondicijski trening

Predstavitev glavnih kondicijskih komponent v kickboxu za celostno telesno pripravo.


Eksplozivnost v kickboxu Eksplozivnost v kickboxu je zelo pomembna. Eksplozivnost je pravzaprav eksplozivna moč. Pri ekplozivni moči nog pa govorimo kar o odrivni moči. Dobro razvita eksplozivnost omogoča, da je naš udarec z nogo ali roko močnejši in seveda hitrejši. Ene boljših vaj za razvoj eksplozivnosti so vaje pliometrije. To […]

Eksplozivnost v kickboxu


Večja moč brez povečanja telesne teže V borilnih športih je pomemben del treninga telesna priprava. Pri tem je dobro razvita moč izredenega pomena! Velikokrat se pojavlja problem ohranjanja telesne teže tekmovalca za ustrezno tekmovalno kategorijo in hkrati razviti solidno moč. Kako bi torej dosegli večjo moč brez povečanja telesne teže? […]

Moč-aktivacija


Agilnost in hitrost v kickboxu kot tudi v MMA sta zelo pomembni motorični sposobnosti. Tako kickbox in MMA zahtevata za uspešen trening in rezultate na tekmovanjih dobro razvito  hitrost. Hitrost je sicer kompleksna sposobnost in jo poznamo več vrst. V borilnih športih pa je ključnega pomena hitrost enkratnega giba (posamezni […]

hitrost v kickboxu in agilnostSplošno moč lahko poimenujemo tudi funkcionalna moč. Splošna moč celega telesa je v kickboxu in v MMA-u prav tako pomembna komponenta. Preprečuje nastanek poškodb in služi kot temelj za razvoj vseh ostalih oblik moči (eksplozivnost, aktivacija, mišična masa). Tako izvajamo tovrsten trening v uvajalnem obdobju priprav na tekmovalno obdobje. V […]

Splošna moč


Moč trupa ima v borilnih športih kot sta kickbox in MMA pomembno mesto. Ustrezna moč je nujna z večih vidikov. Prvi je preventiva pred poškodbami hrbtenice, do katerih lahko pride zaradi velikih sil pri padcih in udarcih. Drugi vidik je boljše prenašanje udarcev prejetih v telo. In tretji je večja […]

Moč trupa


Vzdržljivost v kickboxu je izredno pomembna motorična in funkcionalna sposobnost, ki pogosto dela razliko med zmagovalcem in poražencem. Tako kickbox kot MMA imata svoje specifične vzdržljivostne zahteve in tako se razlikuje tudi trening vzdržljivosti le-teh. V spodnjem videu si lahko pogledate primer vsebin in primer intervalnega treninga za razvoj anaerobne […]

Vzdržljivost v kickboxu