Moč udarca


moč udarca

Vsi smo videli orjake, ki udarjajo z veliko močjo. Videli smo pa še več orjakov pri katerih se moč udarca kar nekako izgubi. Prav tako je veliko majhnih in suhih ljudi, ki udarijo šibko. Se pa pogosto zgodi, da tudi lažji in manjši borci udarijo z veliko močjo.

Razlog je v fiziki in sicer v formuli F=m*a (F je sila, m je masa, a je pospešek). Če na kratko razložimo… Sila je odvisna od pospeška in mase. Nekdo, ki ima veliko težo in je eksploziven bo tako udaril z izjemno silo. Tu pa veliko orjakov pade izpit. Pogosto se namreč dogaja, da niso prav “hitri” oziroma eksplozivni in tako veliko potenciala izgubijo. Za moč udarca je zelo pomembna tudi tehnika in koordinacija udarca, pri čemer imajo večji in težji ljudje pogosteje težave kot manjši in lažji. Prav zato se pogosto dogaja, da človek manjše rasti z malo mase razvije prav tako veliko silo udarca. Seveda na račun pospeška, saj ima dobro razvito eksplozivno moč, koordinacijo ter tehniko. Seveda pa to ni pravilo, da so veliki počasni in majhni hitri.

Zagotovo pa je potrebno na treningu upoštevati te segmente in poskušati razvijati eksplozivno moč borcev, prav tako pa skrbeti za razvoj tehnike in koordinacije. Pri super težki kategoriji pa je smiselno delati tudi na razvoju mišične mase. Na povezavi eksplozivnost v kickboxu, si lahko pogledate nekaj posnetkov v zvezi z razvojem eksplozivne moči…